Formularz kontaktowy

Więcej informacji uzyskasz tutaj
Prosimy skorzystać z tej strony aby rozwiązać sprawy związane z rozliczeniami
oddziel linki za pomocą klawisza Enter
   
   oddziel linki za pomocą klawisza Enter
Zaświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż mam dobre podstawy aby wierzyć, że wykorzytanie materiałów w sposób opisany powyżej nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego reprezentantów lub przez prawo.
Wszystkie informacje w tym formularzu są dokładne i zgodne z prawdą, a ja jestem właścicielem praw autorskich lub mam uprawnienia do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
  • Prosimy o wysyłanie wiadomości w języku angielskim, jeśli masz problemy z językiem angielskim, skorzystaj z Tłumacza Google
  • Wiele odpowiedzi znajdziesz w naszej sekcji FAQ